HUMLON TRADE SE
Arbor ex fructu cognoscitur

Společnost HUMLON Trade SE


HUMLON Trade SE je evropská společnost se sídlem v České republice.

Společnost sídlí v Praze na adrese Praha 4, Nusle, U Pernštejnských 1380/6, a je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1040.

IČ:  014 28 187
DIČ: CZ01428187

Základní kapitál společnosti činí 120 000 EUR (3 074 400 Kč) a je představován celkem 20 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 6 000 EUR (153 720 Kč). S žádnou akcií nejsou spojena žádná zvláštní práva ani žádné zvláštní povinnosti.

Soustava orgánů společnosti je založena na monistickém systému, kdy společnost zřizuje tříčlennou správní radu, která volí ze svých členů předsedu správní rady. Správní rada jmenuje generálního ředitele, který je statutárním orgánem společnosti.

Správní rada:


Mgr. Vladimír Foldyna


předseda správní rady a generální ředitel

Bc. Michal Chovanec


člen správní rady

Aleš Foldyna


člen správní rady